wine accessories Archive

หินน้ำแข็ง Whisky stones

หินน้ำแข็ง  Whisky stones เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความเย็นกับเครื่องดื่มของคุณโดยไม่ทำให้รสชาติของเครื่องดื่มที่มีระดับเหมาะสำหรับคนมีระดับ เปลี่ยนแปลงละลายเป็นน้ำให้เครื่องดื่มเสียรสชาติ ?     ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของหินน้ำแข็ง Whisky

ที่รินไวน์อัตโนมัติ Electric Wine Aerator

ที่รินไวน์อัตโนมัติ Electric Wine Aerator   REVOLUTION IN WINE AERATION

เครื่องเพิ่มอากาศไวน์ Wine Aerator

  Revolution tin wine aeration-Vineaera Electronic Wine & Spirit Aerator Aerating by pouring a