อุปกรณ์ไวน์ Archive

หินน้ำแข็ง Whisky stones

หินน้ำแข็ง  Whisky stones เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความเย็นกับเครื่องดื่มของคุณโดยไม่ทำให้รสชาติของเครื่องดื่มที่มีระดับเหมาะสำหรับคนมีระดับ เปลี่ยนแปลงละลายเป็นน้ำให้เครื่องดื่มเสียรสชาติ ?     ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของหินน้ำแข็ง Whisky

ที่เปิดขวดไวน์ไฟฟ้า Electric Wine Opener

ที่เปิดขวดไวน์ไฟฟ้า Electric Wine Opener เป็นอุปกรณ์ไวน์ที่ออกแบบมาสำหรับ การเปิดขวดไวน์ที่ไม่ต้องใช้แรง เพียงแค่กดปุ่มเท่านั้น แบตตารี่เป็นแบบชารต์สามารถชารต์ได้เรื่อยๆ น้ำหนักเบา กะทัดรัด

ที่รินไวน์อัตโนมัติ Electric Wine Aerator

ที่รินไวน์อัตโนมัติ Electric Wine Aerator   REVOLUTION IN WINE AERATION

เครื่องเพิ่มอากาศไวน์ Wine Aerator

  Revolution tin wine aeration-Vineaera Electronic Wine & Spirit Aerator Aerating by pouring a